Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2024 r. "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego dla 14 dzieci”

Tytuł
Otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2024 r. "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego dla 14 dzieci”
Nr konkursu
69/2023
Data zamknięcia
2023-12-11
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
900 000,00
Kategoria newslettera
Konkursy

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony