Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 r. „Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”

Status
Otwarty
Wysokość środków do realizacji
400 000,00
Kategoria newslettera
Konkursy
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 r. „Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”
Nr konkursu
67/2023
Data zamknięcia
2023-12-07
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: