Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 r. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno - szkoleniowego”

Status
Otwarty
Wysokość środków do realizacji
70 000,00
Kategoria newslettera
Konkursy
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2024 r. „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej poprzez prowadzenie ośrodka konsultacyjno - szkoleniowego”
Nr konkursu
68/2023
Data zamknięcia
2023-12-07
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: