Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021 - 2022

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2021 - 2022
Nr konkursu
42/2020
Data zamknięcia
2020-12-10
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna
Status
Otwarty
Wysokość środków do realizacji
624 000,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.