Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 r.

Wysokość środków do realizacji
420 000,00
Kategoria newslettera
Konkursy
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2022 r.
Nr konkursu
50/2021
Data zamknięcia
2021-12-08
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna
Status
Otwarty

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: