Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r.

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r.
Nr konkursu
40/2020
Data zamknięcia
2020-12-10
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna
Status
Otwarty
Wysokość środków do realizacji
300 000,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.