Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r.

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r.
Nr konkursu
38/2020
Data zamknięcia
2020-12-10
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
200 000,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.