Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 r.

Tytuł Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 r.
Nr konkursu 25/2019
Data zamknięcia 2019-07-18
Kategoria konkurs Pomoc społeczna
Status Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji 62 500,00

Feedback