Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn. „Dom Kultury na Osiedlu Słoneczny Stok”, planowanego do realizacji w latach 2022-2024

Wysokość środków do realizacji
2 100 000 zł
Kategoria newslettera
Konkursy
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn. „Dom Kultury na Osiedlu Słoneczny Stok”, planowanego do realizacji w latach 2022-2024
Nr konkursu
KPS-I.524.11.2021
Data zamknięcia
2021-12-16
Kategoria konkurs
Kultura
Status
Otwarty

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: