Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2022 – 2023

Wysokość środków do realizacji
5 270 600,00
Kategoria newslettera
Konkursy
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2022 – 2023
Nr konkursu
908/21
Data zamknięcia
2021-12-08
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna
Status
Otwarty

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: