Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r.

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2021 r.
Nr konkursu
1010/20
Data zamknięcia
2020-12-08
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna
Status
Otwarty
Wysokość środków do realizacji
2 630 600,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.