Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, w formie wsparcia zadania, pn. Promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok, planowanych do realizacji w 2021 roku, w okresie od 1 czerwca do 30 listopada.

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa, w formie wsparcia zadania, pn. Promocja i prezentacja walorów turystycznych Miasta Białystok, planowanych do realizacji w 2021 roku, w okresie od 1 czerwca do 30 listopada.
Nr konkursu
KPS-II.524.1.2021
Data zamknięcia
2021-05-18
Kategoria konkurs
Turystyka i krajoznawstwo
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
105000

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.