Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn. Program Wydarzeń Kluczowych, planowanych do realizacji w latach 2021-2023

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn. Program Wydarzeń Kluczowych, planowanych do realizacji w latach 2021-2023
Nr konkursu
KPS-I.524.3.2020
Data zamknięcia
2020-12-16
Kategoria konkurs
Kultura
Status
Otwarty
Wysokość środków do realizacji
600 000 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.