Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2022 roku, w okresie od 3 stycznia do 31 grudnia.

Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
1 200 000 zł
Kategoria newslettera
Konkursy
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2022 roku, w okresie od 3 stycznia do 31 grudnia.
Nr konkursu
KPS-I.524.10.2021
Data zamknięcia
2021-12-16
Kategoria konkurs
Kultura

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: