Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2020 roku, w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia, pn. Niskobudżetowe projekty osiedlowe.

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, planowanych do realizacji w 2020 roku, w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia, pn. Niskobudżetowe projekty osiedlowe.
Nr konkursu
KPS-I.524.1.2020
Data zamknięcia
2020-03-11
Kategoria konkurs
Kultura
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
50 000 zł

Prezydenta Miasta Białegostoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Niskobudżetowe projekty osiedlowe”.

Przedmiotem konkursu są zadania mające na celu wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną białostockich osiedli, służących integracji ich mieszkańców i edukacji kulturalnej, w których wysokość wnioskowanego dofinansowania z budżetu Miasta Białegostoku nie przekracza 10 000 zł.

Ofertę należy sporządzić i następnie złożyć przez platformę Witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez platformę Witkac.pl, ofertę z jednakową sumą kontrolną należy wydrukować, podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 8, pok. nr 205 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2020 roku, do godziny 15.00.

Jeden oferent może w konkursie złożyć maksymalnie 1 ofertę.

Udział finansowego wkładu własnego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji nie może być niższy niż 4%.

Oferent może ubiegać się o dofinasowania realizacji zadania publicznego w wysokości nie większej niż 10 000 zł.

Warunki konkursu do pobrania poniżej.

Link do platformy witkac.pl

https://www.witkac.pl/strona

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.