Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Białostockiej Jadłodzielni w 2021 roku

Tytuł
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Białostockiej Jadłodzielni w 2021 roku
Nr konkursu
1055/20
Data zamknięcia
2020-12-21
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
40 000 zł

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie Białostockiej Jadłodzielni w 2021 roku.

Oferty należy sporządzić i następnie złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl w terminie do 21 grudnia 2020 r. do godz. 15.30. Po złożeniu oferty przez platformę Witkac.pl, ofertę z jednakową sumą kontrolną należy wydrukować, podpisać przez uprawnione osoby i złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ulica Słonimska 1, poczty lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Koperta powinna być opisana według schematu: nazwa i adres oferenta, dane kontaktowe oferenta (numer telefonu, e-mail), z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Białostockiej Jadłodzielni w 2021 roku”. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu.

Termin wykonania zadania: od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Zadanie będzie realizowane w lokalu miejskim w centrum Białegostoku przy ulicy Krakowskiej.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.