Otwarty konkurs ofert na finansowanie w 2023 roku wkładów własnych do zadań publicznych realizowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku

Status
Otwarty
Wysokość środków do realizacji
50000
Kategoria newslettera
Konkursy
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na finansowanie w 2023 roku wkładów własnych do zadań publicznych realizowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku
Nr konkursu
939/23
Data zamknięcia
2023-09-27
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowanie w 2023 roku wkładów własnych do zadań publicznych realizowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku. Zlecenia realizacji zadań publicznych nastąpi w formie powierzenia. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 50.000 złotych. Oferty można składać w terminie do 27 września 2023 roku do godz. 15.30.

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu dołączony do niniejszej wiadomości.

Istnieje możliwość skonsultowania oferty przed jej złożeniem pod względem wymogów formalnych. Konsultacje odbywają się w siedzibie Centrum Aktywności Społecznej przy ul. św. Rocha 3 po telefonicznym umówieniu spotkania: (85) 879 74 46 lub 879 74 48, telefonicznie lub elektronicznie: e-mail: centrum@um.bialystok.pl.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: