Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 r. - Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej

Status
Otwarty
Wysokość środków do realizacji
420 000,00
Kategoria newslettera
Konkursy
Tytuł
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 r. - Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej
Nr konkursu
56/2022
Data zamknięcia
2022-12-08
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: