Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2021”

Tytuł
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2021”
Nr konkursu
367/21
Data zamknięcia
2021-06-14
Kategoria konkurs
Edukacja
Status
Otwarty
Wysokość środków do realizacji
100 000,00

Prezydent Miasta Białegostoku Zarządzeniem Nr 367/21 z dnia 21 maja 2021 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej – Wakacje 2021”.

Prezydent Miasta Białegostoku na realizację zadania przeznaczył dotację celową w kwocie  100 000,00 zł.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.