Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2021 roku

Tytuł
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, połączonych z realizacją programu profilaktyki przeciwalkoholowej w 2021 roku
Nr konkursu
KPS-III.524.3.2020
Data zamknięcia
2020-12-28
Kategoria konkurs
Sport
Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
500.000 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.