Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2023 r. - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci

Status
Rozstrzygnięty
Wysokość środków do realizacji
320 000,00
Kategoria newslettera
Konkursy
Tytuł
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2023 r. - Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci
Nr konkursu
57/2022
Data zamknięcia
2022-12-08
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: