Konkurs ofert na finansowanie w 2022 roku wkładów własnych do zadań publicznych realizowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku

Wysokość środków do realizacji
80 000,00 zł
Kategoria newslettera
Konkursy
Tytuł
Konkurs ofert na finansowanie w 2022 roku wkładów własnych do zadań publicznych realizowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku
Nr konkursu
1065/21
Data zamknięcia
2022-06-06
Kategoria konkurs
Pomoc społeczna
Status
Otwarty

Prezydent Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez finansowanie w 2022 roku wkładów własnych do zadań publicznych realizowanych ze środków spoza budżetu Miasta Białegostoku.

Zadania realizowane w formie powierzenia można realizować od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku.

Pierwszy termin składania ofert upływa 20 stycznia 2022 roku o godz. 15.30.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: