Uchwała budżetowa i wieloletnia prognoza finansowa

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: