Uchwała budżetowa

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: