Historia zmian strony ""

  1. Tytuł: Skarbnik Miasta

    Data modyfikacji: 4.06.2020

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Bogdanowicz

    Zakres zmiany: Zmiana treści strony. Zmiana treści. Dodanie pliku "zw-30-19.pdf". Zmiana nazwy pliku z "zw-30-19.pdf" na "Zarządzenie wewnętrzne Nr 30/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zadań Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika w zakresie nadzoru nad pracą jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Białymstoku".