Zarządzenie nr 947/19

W sprawie
wprowadzenia procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Mieście Białystok
Nr zarządzenia
947/19
Z dnia
2019-10-31

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: