Zarządzenie nr 628/21

W sprawie
przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku w zarządzanie nieruchomości położonej w Białymstoku
Nr zarządzenia
628/21
Z dnia
2021-07-28

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: