Zarządzenie nr 622/21

W sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku, ul. Stroma 16 ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr zarządzenia
622/21
Z dnia
2021-07-23

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: