Zarządzenie nr 621/21

W sprawie
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, ul. Ciepła 32
Nr zarządzenia
621/21
Z dnia
2021-07-23

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: