Zarządzenie nr 617/21

W sprawie
powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Białymstoku, ul. Świętokrzyska 4 ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr zarządzenia
617/21
Z dnia
2021-07-23

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: