Zarządzenie nr 560/20

W sprawie
przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu pisemnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Białystok, oznaczonej jako działka nr 785/10, położonej w Białymstoku w obrębie 21 – Dojlidy.
Nr zarządzenia
560/20
Z dnia
2020-07-02

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.