Zarządzenie nr 559/20

W sprawie
przeznaczenia do zbycia lokalu nr 51 położonego w budynku wielolokalowym w Białymstoku przy ul. Gen. Józefa Bema 64 wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej
Nr zarządzenia
559/20
Z dnia
2020-07-02

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.