Zarządzenie nr 558/20

W sprawie
przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku wielolokalowym przy ul. Antoniuk Fabryczny 11E w Białymstoku, stanowiącego własność Miasta Białystok, wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej
Nr zarządzenia
558/20
Z dnia
2020-07-02

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.