Zarządzenie nr 557/20

W sprawie
przeznaczenia do zbycia lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w budynku wielolokalowym przy ul. Ludwika Zamenhofa 1 w Białymstoku, stanowiącego własność Gminy Białystok, wraz ze sprzedażą udziału w nieruchomości wspólnej
Nr zarządzenia
557/20
Z dnia
2020-07-02

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.