Zarządzenie nr 556/20

W sprawie
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Fabrycznej
Nr zarządzenia
556/20
Z dnia
2020-07-01

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.