Zarządzenie nr 554/20

W sprawie
ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Nowogródzkiej
Nr zarządzenia
554/20
Z dnia
2020-06-30

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.