Zarządzenie nr 270/23

W sprawie
uchylające zarządzenie Nr 3386/13 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania Zarządowi Mienia Komunalnego w Białymstoku w zarządzanie nieruchomości położonej w Białymstoku, stanowiącej własność Gminy Białystok
Nr zarządzenia
270/23
Z dnia
2023-03-22
Kategoria newslettera
Zarządzenia Prezydenta

Dokumenty do pobrania

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony