Zarządzenie nr 265/21

W sprawie
przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Spokojnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 05 – Marczuk numerem 303/6 o pow. 0,0010 ha
Nr zarządzenia
265/21
Z dnia
2021-04-15

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.