Zarządzenie nr 263/21

W sprawie
rozpatrzenia wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku (w rejonie ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza)
Nr zarządzenia
263/21
Z dnia
2021-04-13

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.