Zarządzenie nr 261/21

W sprawie
zmiany zarządzenia w sprawie odstąpienia w roku 2021 od podwyższania czynszu i opłat z tytułu korzystania z lokali użytkowych i nieruchomości w zasobie Miasta Białystok o wskaźnik inflacji GUS
Nr zarządzenia
261/21
Z dnia
2021-04-13

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.