Zarządzenie nr 259/21

W sprawie
złożenia oświadczenia o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym "Stadion Miejski" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr zarządzenia
259/21
Z dnia
2021-04-13

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.