Zarządzenie nr 107/23

W sprawie
przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 19 – Skorupy numerem 742/6 o pow. 0,0064 ha
Nr zarządzenia
107/23
Z dnia
2023-02-01
Kategoria newslettera
Zarządzenia Prezydenta

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: