Zarządzenie nr 1035/20

W sprawie
zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług, sporządzania deklaracji VAT-7 oraz dokumentu elektronicznego JPK_VAT z deklaracją w formacie JPK_V7M przez Miasto Białystok oraz podległe jednostki i zakłady budżetowe
Nr zarządzenia
1035/20
Z dnia
2020-11-25

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.