Zarządzenie nr 1263/18

W sprawie
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Proletariackiej w Białymstoku
Nr zarządzenia
1263/18
Z dnia
2018-11-14

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.