Zarządzenie nr 1070/18

W sprawie
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (w rejonie ulicy Nowy Świat)
Nr zarządzenia
1070/18
Z dnia
2018-09-07

Dokumenty do pobrania

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony