Interpelacje - Kadencja 2014-2018

Dostępne: 1137 wyników ze wszystkich kategorii.

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1156

W sprawie: obwodnicy i utrudnień w ruchu drogowym

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1156

Data złożenia: 2018-06-18

Imię i nazwisko: [Kadencja 2014-2018] Dariusz Józef Wasilewski

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1155

W sprawie: kontroli dotowania przez miasto Białystok placówek niepublicznych ( Przedszkoli, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych ) udzielających świadczeń z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, które uzyskały opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym zakresie

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1155

Data złożenia: 2018-06-18

Imię i nazwisko: [Kadencja 2014-2018] Sebastian Jakub Putra

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1154

W sprawie: skarg w związku z nieprawidłowym świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych przez firmę aktualnie obsługującą centrum Miasta Białystok

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1154

Data złożenia: 2018-06-18

Imię i nazwisko: [Kadencja 2014-2018] Paweł Myszkowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1153

W sprawie: remontu ulicy Zwierzynieckiej

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1153

Data złożenia: 2018-06-18

Imię i nazwisko: [Kadencja 2014-2018] Adam Musiuk

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1152

W sprawie: realizacji zadań inwestycyjnych budżetu miasta na 2018 r.

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1152

Data złożenia: 2018-06-18

Imię i nazwisko: [Kadencja 2014-2018] Tomasz Stefan Madras

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1151

W sprawie: udziału białostockich artystów w festiwalach finansowanych przez Urząd Miejski

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1151

Data złożenia: 2018-06-18

Imię i nazwisko: [Kadencja 2014-2018] Wojciech Janusz Koronkiewicz

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1150

W sprawie: żywopłotu zasłaniającego wyjazd

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1150

Data złożenia: 2018-06-18

Imię i nazwisko: [Kadencja 2014-2018] Wojciech Janusz Koronkiewicz

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1149

W sprawie: urlopów wytchnieniowych dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1149

Data złożenia: 2018-06-08

Imię i nazwisko: [Kadencja 2014-2018] Wojciech Janusz Koronkiewicz

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1148

W sprawie: nowo powołanego zespołu przy Prezydencie Miasta Białegostoku - tzw. " Zespół ds. Bojar"

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1148

Data złożenia: 2018-06-13

Imię i nazwisko: [Kadencja 2014-2018] Piotr Jankowski

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1147

W sprawie: huśtawki dla niepełnosprawnych poruszających się na wózku

Nr interpelacji: [Kadencja 2014-2018] 1147

Data złożenia: 2018-06-15

Imię i nazwisko: [Kadencja 2014-2018] Wojciech Janusz Koronkiewicz

Feedback

wynik operacji: 11+2