wszczęcie postępowania dotyczącego budowy sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi do obsługi budynku mieszkalnego, obr. 11 przy ul. Parkowej w Białymstoku.

Tytuł wszczęcie postępowania dotyczącego budowy sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi do obsługi budynku mieszkalnego, obr. 11 przy ul. Parkowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności Zag. przestrz.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 3*3