XLVIII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 26 marca 2018 r.

Tytuł XLVIII sesja Rady Miasta Białystok w dniu 26 marca 2018 r.
Kategoria Aktualności Rada Miasta

XLVIII sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 26 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3. Początek obrad godz. 10.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Informacja: W dniu 19 marca 2018 r. po podpisaniu porządku obrad sesji wpłynęły dwa projekty uchwał:
- projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok (druk nr 773),
- projekt uchwąły zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2018 – 2036 ( druk nr 774).
W związku z zachowaniem terminu wynikającego z art. 20 ust. 5 Ustawy o samorządzie gminnym ww. projekty zostaną wprowadzone do porządku obrad bez konieczności jego rozszerzania w głosowaniu.

Transmisja obrad w dniu sesji - zobacz

Dokumenty do pobrania

 • XLVIII sesja RMB - 26 marca 2018 r.doc (DOC, 63.5 KB)

 • Druk Nr 560.pdf (PDF, 1.26 MB)

  projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z boisk sportowych stanowiących własność Miasta Białystok

 • Druk Nr 752.pdf (PDF, 179.08 KB)

  projekt uchwały w sprawie podjęcia współpracy z Miastem Chongzuo (Chińska Republika Ludowa)

 • Druk Nr 753.pdf (PDF, 355.42 KB)

  projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku w 2018 roku

 • Druk Nr 754.pdf (PDF, 181.42 KB)

  projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu

 • Druk Nr 755.pdf (PDF, 184.19 KB)

  projekt uchwały w sprawie upamiętnienia ewangelickiej nekropolii z XVIII w.

 • Druk Nr 756.pdf (PDF, 181.08 KB)

  projekt uchwały w sprawie upamiętnienia poświęconego „Bohaterskim Matkom Sybiraczkom"

 • Druk Nr 757.pdf (PDF, 6.17 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta w Białymstoku (rejon ul. Warszawskiej i Świętojańskiej).

 • Druk Nr 758.pdf (PDF, 256.12 KB)

  projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na terenie Miasta Białegostoku strefy płatnego parkowania.

 • Druk Nr 759.pdf (PDF, 175.27 KB)

  projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLVII/709/18.

 • Druk Nr 760.pdf (PDF, 6.69 MB)

  projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku (rejon ul. Ogrodowej i Fabrycznej).

 • Druk Nr 761.pdf (PDF, 185.45 KB)

  w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2018

 • Druk Nr 762.pdf (PDF, 172.4 KB)

  projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Supraśl

 • Druk Nr 763.pdf (PDF, 175.11 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Edukacji i Wychowania

 • Druk Nr 764.pdf (PDF, 172.69 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa.

 • Druk Nr 765.pdf (PDF, 175.17 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

 • Druk Nr 766.pdf (PDF, 172.61 KB)

  projekt uchwały w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Sportu i Turystyki

 • Druk Nr 767.pdf (PDF, 182.43 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Miasto Białystok dofinansowania na realizację projektu pn. „Tereny zielone w Białymstoku – odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących”

 • Druk Nr 768.pdf (PDF, 172.35 KB)

  projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok

 • Druk Nr 769.pdf (PDF, 311.94 KB)

  projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

 • Druk Nr 770.pdf (PDF, 773.6 KB)

  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bacieczki w Białystoku (rejon ulic Komisji Edukacji Narodowej i H.Kołłątaja)

 • Druk Nr 771.pdf (PDF, 281.72 KB)

  projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego na zakup energii elektrycznej oraz usługę dystrybucji energii elektrycznej.

 • Druk Nr 772.pdf (PDF, 274.37 KB)

  projekt uchwały w sprawie podziału miasta Białegostoku na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 • Druk Nr 773.pdf (PDF, 1.45 MB)

  projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok

 • Druk Nr 774.pdf (PDF, 570.31 KB)

  zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2018 – 2036

Feedback

wynik operacji: 6*2