XLIX sesja Rady Miasta Białystok w dniu 23 kwietnia 2018 r.

Tytuł XLIX sesja Rady Miasta Białystok w dniu 23 kwietnia 2018 r.
Kategoria Aktualności Rada Miasta

XLIX sesja Rady Miasta Białystok odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3. Początek obrad godz. 10.00. W załączeniu porządek obrad sesji oraz projekty uchwał.

Dokumenty do pobrania

 • XLIX sesja RMB - 23 kwietnia 2018 r.doc (DOC, 64 KB)

 • Druk Nr 778.pdf (PDF, 608.91 KB)

  w sprawie przyjecia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2020

 • Druk Nr 779.pdf (PDF, 182.53 KB)

  w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Białystok na rok 2018

 • Druk Nr 780.pdf (PDF, 192.47 KB)

  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • Druk Nr 781 .pdf (PDF, 183.35 KB)

  w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku.

 • Druk Nr 782.pdf (PDF, 357.26 KB)

  w sprawie podziału miasta Białystok na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 • Druk Nr 783.pdf (PDF, 13.24 MB)

  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum (rejon ulic Kalinowskiego, Młynowej i Mazowieckiej) w Białymstoku

 • Druk Nr 784.pdf (PDF, 6.17 MB)

  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Piasta w Białymstoku (rejon ul. Warszawskiej i Świętojańskiej).

 • Druk Nr 785.pdf (PDF, 450.63 KB)

  w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji"

 • Druk Nr 786.pdf (PDF, 870.79 KB)

  w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego Nr 88 w Białymstoku i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6 w Białymstoku

 • Druk Nr 787.pdf (PDF, 298.65 KB)

  w sprawie udzielenia w 2018 roku z budżetu Miasta Białystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz ich wysokości.

 • Druk Nr 788.pdf (PDF, 18.97 MB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie Programu rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023.

 • Druk Nr 789.pdf (PDF, 1.4 MB)

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy Górne w Białymstoku w rejonie ulic Zabłudowskiej i Stoczni Gdańskiej

 • Druk Nr 790.pdf (PDF, 281.74 KB)

  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (rejon ulic: Zaściańskiej i Nowowarszawskiej)

 • Druk Nr 791.pdf (PDF, 2.11 MB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2018 rok

 • Druk Nr 792.pdf (PDF, 265.5 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok

 • Druk Nr 793.pdf (PDF, 567.54 KB)

  zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2018 – 2036

 • Druk Nr 794.pdf (PDF, 178.33 KB)

  w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu i Finansów.

 • Druk Nr 795.pdf (PDF, 179.91 KB)

  w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

 • Druk Nr 796.pdf (PDF, 708.16 KB)

  w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlach: nr 4 – Bojary i nr 11 – Piasta I.

 • Druk Nr 797.pdf (PDF, 645.54 KB)

  w sprawie nadania nazwy rondu, położonemu w Białymstoku na osiedlu nr 1 – Centrum.

 • Druk Nr 798.pdf (PDF, 574.45 KB)

  w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlu nr 2 – Białostoczek.

 • Druk Nr 799.pdf (PDF, 1.04 MB)

  w sprawie nadania nazwy ulicy, położonej w Białymstoku na osiedlach: nr 11 – Piasta I i nr 13 – Skorupy.

Feedback

wynik operacji: 5*3