LI sesja Rady Miasta Bia艂ystok w dniu 18 czerwca 2018 r.

Tytu艂 LI sesja Rady Miasta Bia艂ystok w dniu 18 czerwca 2018 r.
Kategoria Aktualno艣ci Rada Miasta

LI sesja Rady Miasta Bia艂ystok odb臋dzie si臋 18 czerwca 2018 r. w sali konferencyjnej Podlaskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego w Bia艂ymstoku, ul. Mickiewicza 3. Pocz膮tek obrad godz. 10.00. W za艂膮czeniu porz膮dek obrad sesji oraz projekty uchwa艂.

Transmisja obrad聽w dniu sesji - zobacz

Dokumenty do pobrania

 • Porz膮dek obrad LI sesja RMB - 18 czerwca 2018 r..pdf (PDF, 1.38 MB)

 • Druk Nr 819.pdf (PDF, 170.21 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie niezatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Bia艂egostoku za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania bud偶etu Miasta Bia艂egostoku za 2017 rok

 • Druk Nr 820.pdf (PDF, 99.42 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bia艂egostoku

 • Druk Nr 821.pdf (PDF, 176.06 KB)

  projekt uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiekt贸w i urz膮dze艅 sportoworekreacyjnych u偶yteczno艣ci publicznej Bia艂ostockiego O艣rodka Sportu i Rekreacji oraz upowa偶nienia do okre艣lenia sposobu ustalania op艂at za korzystanie z tych obiekt贸w

 • Druk Nr 822.pdf (PDF, 175.46 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie rozpatrzenia skargi Pani S.艁. na dzia艂alno艣膰 Prezydenta Miasta Bia艂egostoku.

 • Druk Nr 823.pdf (PDF, 180.74 KB)

  projekt uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie ustalenia Statutu 呕艂obka Miejskiego Nr 3 w Bia艂ymstoku

 • Druk Nr 824.pdf (PDF, 308.37 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie pozbawienia cz臋艣ci ulicy Po艂udniowej kategorii drogi gminnej

 • Druk Nr 825.pdf (PDF, 742.85 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiot贸w o艣wiatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawid艂owo艣ci ich pobrania i wykorzystania

 • Druk Nr 826.pdf (PDF, 2.58 MB)

  projekt uchwa艂y w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci osiedla Bojary w Bia艂ymstoku (rejon ul. Towarowej, Skorupskiej, 艢wi臋toja艅skiej, J.K. Branickiego, Ogrodowej i Sienkiewicza)

 • Druk Nr 827.pdf (PDF, 7.91 MB)

  projekt uchwa艂y w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci osiedla Dojlidy w Bia艂ymstoku (rejon ulic: ks. S. Suchowolca i J. Kuronia) 鈥 etap II

 • Druk Nr 828.pdf (PDF, 26.17 MB)

  projekt uchwa艂y w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Bia艂ymstoku za 2017 rok i podzia艂u zysku bilansowego za 2017 rok.

 • Druk Nr 829.pdf (PDF, 4.69 MB)

  w sprawie przyj臋cia 鈥濸rogramu ochrony 艣rodowiska przed ha艂asem dla miasta Bia艂egostoku鈥

 • Druk Nr 830.pdf (PDF, 11.12 MB)

  projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia 鈥濭minnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Bia艂egostoku na lata 2018 - 2021".

 • Druk Nr 831.pdf (PDF, 486.89 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia 鈥濸rogramu polityki kulturalnej Miasta Bia艂ystok na lata 2018-2022 plus鈥

 • Druk Nr 832.pdf (PDF, 296.85 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia op艂at za us艂ugi 艣wiadczone przez "Cmentarz Miejski" w Bia艂ymstoku.

 • Druk Nr 833.pdf (PDF, 2.14 MB)

  projekt uchwa艂y w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci osiedla Centrum w Bia艂ymstoku (rejon ul. Lipowej i Nowy 艢wiat)

 • Druk Nr 834.pdf (PDF, 5.3 MB)

  projekt uchwa艂y w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz臋艣ci osiedla Jarosz贸wka w Bia艂ymstoku (rejon ul. Gen. W. Andersa i Al. 1000-lecia Pa艅stwa Polskiego)

 • Druk Nr 835.pdf (PDF, 298.4 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie udzielenia w 2018 roku z bud偶etu Miasta Bia艂ystok dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w oraz ich wysoko艣ci

 • Druk Nr 836.pdf (PDF, 180.51 KB)

  projekt uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie ustalenia cen maksymalnych za us艂ugi przewozowe transportu zbiorowego bia艂ostockiej komunikacji miejskiej

 • Druk Nr 837.pdf (PDF, 1.07 MB)

  projekt uchwa艂y w sprawie nadania nazwy ulicy, po艂o偶onej w Bia艂ymstoku na osiedlach: nr 11 鈥 Piasta I i nr 13 鈥 Skorupy

 • Druk Nr 838.pdf (PDF, 283.62 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie uchwalenia projektu 鈥濺egulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w na terenie Gminy Bia艂ystok.鈥

 • Druk Nr 839.pdf (PDF, 194.1 KB)

  projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na dokonanie darowizny, przys艂uguj膮cego Gminie Bia艂ystok prawa w艂asno艣ci nieruchomo艣ci, po艂o偶onej przy ul. Kawaleryjskiej.

 • Druk Nr 840.pdf (PDF, 1.73 MB)

  projekt uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie bud偶etu Miasta Bia艂egostoku na 2018 rok

 • Druk Nr 841.pdf (PDF, 548.57 KB)

  projekt uchwa艂y zmieniaj膮cej uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bia艂egostoku na lata 2018 鈥 2036

Feedback

wynik operacji: 7+3